Προδημοσίευση προγράμματος επιχορήγησης e-shop έως 5000€

Προδημοσίευση προγράμματος επιχορήγησης e-shop έως 5000€

Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του
Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για
τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  1. Να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού).
  2. Να διατηρούν φυσικό κατάστημα.
  3. Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.
  4. Να έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση έως και πριν την υποβολή της αίτησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να αξιολογήσουμε (ΔΩΡΕΑΝ) τα δεδομένα της επιχείρησης σας, ώστε να ενταχθείτε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τρόποι επικοινωνίας